ਗਿਆਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ!

ਮਨੋਰਥ: ੧) ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ੨) ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਤੇ ਉਂਗਲ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ - ਇੱਕ ਜੱਟ ਜਥਾ, ਜਾਤ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ
Hardeep Singh Mann Hardeep Singh Mann
Österreich FlaggeDeutsch Sikh FlagPunjabi