ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ (ਰਾਵੀ) ਤੱਕ
ਲੇਖਕ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ

ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਗ਼ੈਰ ਯੂਨੀਕੋਡ) ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇਕੋ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇਕ ਹਨ

http://www.gurbanifiles.org/unicode/index.htm

ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰ

Installing Punjabi keyboard

ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਿੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ। ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਖੱਬੇ ਫੇਰ ਸੱਜੇ ਪੈਣਗੀਆਂ।

4/9 - How can u write - Punjabi Gurmukhi UNICODE

 

PlayList: Punjabi Gurmukhi Unicode All Infos

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com