ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

Kaulonline.com Online Keyboard ਦਾ Offline Keyboard

ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਕੀਬੋਰਡ (Semi-Phonetic Keyboard)

ਸਿੱਧੀ ਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ, ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ

ਨਿਰਮਾਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ (੫ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ)

ਮੁੱਖ ਬਟਨ ਖਾਕਾ
ਮੁੱਖ ਬਟਨ ਖਾਕਾ

ਸਿਫ਼ਟ ਬਟਨ ਖਾਕਾ
ਸਿਫ਼ਟ ਬਟਨ ਖਾਕਾ

Alt + Ctrl ਬਟਨ ਖਾਕਾ
ਰੋਮਨ ਗਿਣਤੀ ਅੰਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਮਾਈਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ

Alt + Ctrl ਬਟਨ ਖਾਕਾ

ਉਤਾਰਾ
Kaulonline.com Offline Keyboard (Zip File, 333 KB)


Kaulonline.com Gurmukhi Online Keyboard

Kaulonline Gurmukhi Keyboard


JagooKhalsa.com Online Keyboard

JagooKhalsa.com Online Keyboard (ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ)


Shurli.com Online Punjabi Unicode Keyboard

Shurli.com Online Punjabi Unicode Keyboard (ਮਾਉਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) Shurli.com


ਕੀਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ 'ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ?' ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਲਿੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ
iOS App 'Punjabi Keyboards Pro' € 1,79
ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com