ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

!!! ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ !!!

Free All Punjabi Softwares CD - Concept: Janmeja Singh Johl

 

JanmejaJohl.com

 

cd

 

ਉਤਾਰਾ

 

 Janmeja Johal: CdSofts 615 MB 2017.04

 

 

tribune

Tribune 15.05.2017     ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੀਡੀ ਐਲਾਨ <<< ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ


ਲਿੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ? ਬਹੁ-ਸਹੂਲਤੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਅੱਖਰ 2010, 2016'
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਆਈਫਰੇਮ: ਲਾਹੇਵੰਦ ਲਿੰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ'

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਇਕ) ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਦੇ ੪੮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ

ਅਰਧ-ਧੁਨੀਆਤਮਕ (Semi-Phonetic) ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਕੀਬੋਰਡ
ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com