ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਇਕ) ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਦੇ ੪੮ (48) ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ (੨੦੨੧)

no infono info

ਬੇਗਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (dstats.net) ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨਾ ਭਰਨ (ਲੋਡ) ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਲ (ਸੈਕਿੰਡ) ਜਾਂ ੫ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ੨੦੨੧ (2021) ਵਿਚ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਭਰ ਲਓ।

ਫੌਂਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਆਸਟਰੀਆ (੨੦੧੦, ੨੦੨੧)

44 ਪੰਜਾਬੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ

 


ਫੌਂਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ (ਇਕ ਫੌਂਟ ਲਈ ੩ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ): ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ

Jatt Gurban (੧੪.੦੭.੨੦੧੧), Jatt Govind Bold (੨੧.੧੦.੨੦੧੧), Jatt Watan (੦੫.੦੪.੨੦੧੨)

ਤਿੰਨ ਫੌਂਟ


ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਗਾ-ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ


Jatt Font
(੨੩.੦੭.੨੦੧੬)

Font Preview


ਜੱਟ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ (ਨੰਬਰ)
ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਫੌਂਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਫੌਂਟ
ਵੱਡਾ ਅਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫ਼ੋਟੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 


 

ਉਤਾਰਾ

 

ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਇਕ) ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਦੇ ੪੮ (48) ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ ੨੦੨੧

 ੧੮੭ (187) ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਫੌਂਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ (ਕਾਊਂਟਰ 20.02.2021, ਤਾਜ਼ਾ 03.07.2021)

 


 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ Punjabi Unicode Help
ਪੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ:
03.12.2010: 41 Jatt Fonts
04.02.2011: Jatt Ruby Nanak (3 Fonts)
14.07.2011: Jatt Gurban
21.10.2011: Jatt Govind Bold
05.04.2012: Jatt Watan
23.07.2016: Jatt_Chinar Bold
03.08.2019:
ਜੱਟਵਾਦ > ਵਾਹਿਗੁਰੂ
20.02.2021: ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ
03.07.2021: 48 ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿੰਕ: (ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਟਨ ਦੂਰੀ ਘਟਾਈ)   
19.07.2021: ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਕ ਫ਼ੋਟੋ ਲਾਈ                                 


non ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ non   (ਯੂਨੀਕੋਡ)

35 ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ (ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ)    (ਆਸਕੀ)  

non ਪੀਜੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਸਕੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ੪੮ (48) ਫੌਂਟ - ਪੌਲ ਅਲਨ ਗ੍ਰੋਸ non    (ਆਸਕੀ, ਯੂਨੀਕੋਡ)                                          

non ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ/ਦਿਲਕਸ਼/ਖ਼ਾਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ non    (ਆਸਕੀ)        

non ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ' - ਮੁਫ਼ਤ ਉਤਾਰੋ non    (ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ)        

non ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਂਟ non    (ਆਸਕੀ ਫੌਂਟ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਰ)        

Free All Punjabi Softwares CD (490 Fonts) - Concept: Janmeja Singh Johl

- ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ: ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ        JanmejaJohl.com non    

Download 252 fonts (all 30+ families with all styles) - Paul Alan Grosse <- Fancy, Decorative, Style, Modern, Special, Handwriting, Size (Poster, Headlines), Width
  (ਆਸਕੀ, ਯੂਨੀਕੋਡ)

    


ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ (ਸਾਧਾਰਣ, ਰਵਾਇਤੀ, ਆਸਕੀ) ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀਏ

Tags: Free Punjabi Gurmukhi Fonts Unicode write Punjabi Keyboards Panjabi Type ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਫੌਂਟ

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com