ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਸਕੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ
ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਜਾਂ ਆਸਕੀ ਫੌਂਟ ਹਨ ਤਾਂ
info@JattSite.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੌਂਟ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭੇਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅੱਖਰਾਲ਼ (ਫੌਂਟ) = ਅੱਖਰ ਢਾਲ਼, ਅੱਖਰਬਸ (ਫੌਂਟ) = ਅੱਖਰ ਬਨਾਵਟ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

 

gif gif ਬੇਗਾਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (dstats.net) ਦਾ ਗਿਣੂ (ਕਾਊਂਟਰ) ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨਾ ਭਰਨ (ਲੋਡ) ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਲ (ਸੈਕਿੰਡ) ਜਾਂ ੫ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। gif gif

ਫੌਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ
੧) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ
੨) 35
ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਸਕੀ ਫੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਫੌਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ: RGX ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ
ਫੌਂਟ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਆਸਟਰੀਆ
ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਂ: ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਲਈ ੨-੫ ਘੰਟੇ, HMA ਫੌਂਟ ਲਈ ੨੦ ਘੰਟੇ


No InfoNo InfoNo InfoNo InfoNo InfoNo Info

RGX - 18 ASCII Font - Ramandeep Singh RGX (Lubana)

ASCII Punjabi Gurmukhi Fonts
ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ "ਅੱਖਰਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੋਟੋ" ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Gurmukhi Nummer

RGX ਫੌਂਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੰਬਰ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੰਬਰ ਹਨ,
ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰ।

ਉਤਾਰਾ

35 RGX Punjabi Gurmukhi ASCII 18 Fonts - 24.10.2021 (Zip File, 622 KB)

 

RGX Choras BhaJi ਫੌਂਟ ਇਵੇਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 


18 ASCII Fonts <<< ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ "ਲੁਬਾਣਾ" (RGX) ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ  

Instagram.com/Ramandeep_Singh_RGX

behance.net/rgxsingh

fontstruct.com/fontstructors/146312/rgxsingh

instagram.com/punjabitype1

RGXSingh.WordPress.com

rgxsingh.wordpress.com/tag/punjabi-fonts/

PunjabiUnderground.Blogspot.com

youtube.com/PunjabiTutorials

luc.devroye.org/fonts-59175.html

੨੪.੧੦.੨੦੨੧ (24.10.2021)


ਖਾਸ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ (ਇਕ) ਬਟਨ ਫੱਟੀ ਦੇ ੪੮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ          ੧)  (ਆਸਕੀ)      

non ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਕਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ non                            ੨) (ਯੂਨੀਕੋਡ)

non ਪੀਜੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਸਕੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ੪੮ (48) ਫੌਂਟ - ਪੌਲ ਅਲਨ ਗ੍ਰੋਸ non    ੩)  (ਆਸਕੀ, ਯੂਨੀਕੋਡ)      

35 ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਰਸ਼ਕ ਫੌਂਟ (ਆਨਲਾਈਨ, ਨੈੱਟ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ)  ੪)  (ਆਸਕੀ)                                                      

ਖਾਸ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ/ਦਿਲਕਸ਼/ਖ਼ਾਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ     (ਆਸਕੀ)        

ਖਾਸ ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ' - ਮੁਫ਼ਤ ਉਤਾਰੋ     (ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ)      

ਖਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੌਂਟ     (ਆਸਕੀ ਫੌਂਟ ਅਨਮੋਲਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਰ)     

Free All Punjabi Softwares CD (490 Fonts) - Concept: Janmeja Singh Johl

Download 252+ fonts (all 30+ families with all styles) - Paul Alan Grosse
Stylish, Fancy, Modern, Special, Handwriting, Size (Poster, Headlines), Width


ਗ਼ੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ (ਸਾਧਾਰਣ, ਰਵਾਇਤੀ, ਆਸਕੀ) ਫੌਂਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀਏ                                  

 ਫੌਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ Punjabi Unicode Help                          ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਬਸਕਰਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Hardeep Singh Mann

Tags: Free Punjabi Gurmukhi Fonts Unicode ASCII write Punjabi Keyboards Panjabi Type

ਜੱਟ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਹਰਦੀਪ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
Deutsch ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
info@jattsite.com